Οτι θέλετε να μάθετε στη LivePedia

17/3/09

Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005

Ανακοινώθηκε το ΦΕΚ για την ισχύ της κλαδικής σύμβασης των ιατρών του ΕΣΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Νόμος 3754 ΦΕΚ Α 43/11.3.2009

Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις.

Για όλο το κείμενο του νόμου :

www.sync.gr/karamhtsos


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου