Οτι θέλετε να μάθετε στη LivePedia

2/4/16

Ελεύθερος ανθρωπος

Μη αφήνετε να σας οδηγούν , δεν θελουν το καλό σας.
Πάρτε τον εαυτό σας στα χέρια σας.
Είμαστε μόνοι και μόνοι προσπαθούμε για το καλύτερο.
Μη δέχεσται την προστασία των ομάδων , λίγα σας δίνουν αλλά σας παίρνουν την ελευθερία σας.Do not let it drive you do not want your good.
Get yourself in your hands.
We just strive for the best.
Non dechestai protecting groups, give you a little but get your freedom.


Non lasciate che guidare non si vuole il vostro bene.
Procuratevi nelle vostre mani.
Abbiamo appena sforziamo per il meglio.
Gruppi non dechestai protegge, ti danno un po ', ma ottenere la vostra libertà.


 Lassen Sie es Sie nicht möchten, dass Ihr gut nicht fahren.
Holen Sie sich in Ihren Händen.
Wir bemühen uns, nur das Beste.
Nicht dechestai Schutzgruppen , geben Sie ein wenig, aber die Freiheit zu bekommen.  
 Ne le laissez pas conduire vous ne voulez pas que votre bien.
Procurez-vous vos mains.
Nous nous efforçons seulement pour le meilleur.
Les groupes non-dechestai protéger, vous donnent un peu, mais obtenir votre liberté.


 No deje que la unidad no desea su bien.
Búscate en sus manos.
Acabamos de esfuerzo para el mejor.
Los grupos no dechestai protección, le dan un poco, pero obtener su libertad.


 不要让事业来推动你不希望你的好。
让自己在你的手中
我们只是争取最好的
非dechestai保护基团,给你一点点,但得到你的自由。


 Nolo ne bona impellat.
Get te in manus vestras.
Nos iustus optimum contendunt.
Non dechestai partes tutari, quam dabit tibi paulo accipere libertatem.


 Не позволяйте ей ездить вы не хотите, чтобы ваш хорошо.
Получите себя в ваших руках.
Мы просто стремиться к лучшему.
Номера dechestai защитные группы, дать вам немного, но получить вашу свободу.


 Não deixe que ele levá-lo não querem o seu bem.
Obter-se em suas mãos.
Nós apenas se esforçar para o melhor.
Grupos não proteger dechestai, dar-lhe um pouco, mas obter a sua liberdade.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου